Covers - De Kookboekfabriek

Een kookboek op maat...

Als een kookboek waaraan uw medewerkers deelnemen voor u interessant is dan willen wij daar graag over praten. Over het formaat, het aantal pagina's, de bindwijze, de oplage, wat we fotograferen, hoe de personen in beeld gebracht kunnen worden en alles wat er bij het ontwikkelen van een boek vereist is.
Uw inbreng is hierbij belangrijk.

De Kookboekfabriek werkt samen met uitgeverij Orange House BV in Edam. We vormen een team dat tekstproductie, fotografie, vormgeving, drukwerkbegeleiding, drukken, binden, afwerken en ook de logistiek verzorgt.