Covers - De Kookboekfabriek

Kookboeken op maat

Tot nu toe zijn er 19 gepersonaliseerde kookboeken geproduceerd.

Provincies, gemeenten, bedrijven en zorginstellingen gaven ons opdracht een kookboek op maat te produceren.

Onze productie